Ρώτησέ μας:
American Farm School on Facebook
Υπηρεσίες   /   Για Μαθητές και Δασκάλους Παιδικού Σταθμού και Νηπιαγωγείου   /   Βιβλιοθήκη Δημοτικού Σχολείου
Βιβλιοθήκη Δημοτικού Σχολείου

 

Η Βιβλιοθήκη του Δημοτικού Σχολείου εξυπηρετεί τους εκπαιδευτικούς στόχους του Δημοτικού δια μέσου μιας αξιολογημένης και επικαιροποιημένης συλλογής έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού. Σκοπός της είναι να βοηθήσει τους δασκάλους στο διδακτικό τους  έργο, αλλά και να συνεχίσει και  να εξελίξει την αγάπη των παιδιών για το βιβλίο ως πηγή χαράς και γνώσης όπως αυτή ξεκίνησε στον Παιδικό Σταθμό και το Νηπιαγωγείο.

Σε αυτή την σχολική βαθμίδα γίνεται προσπάθεια να εκπαιδευτεί ο μαθητής ώστε από απλός επισκέπτης να εξελιχθεί σε ενεργό μέλος που θα χρησιμοποιεί αυτόνομα τους χώρους της βιβλιοθήκης. Σταδιακά, θα κατακτήσει την ικανότητα έρευνας και εντοπισμού της πληροφορίας, τόσο στην έντυπη όσο και στην ηλεκτρονική της μορφή, με τελικό στόχο την κριτική αξιολόγηση και χρήση της.

Η οργάνωση του υλικού αυτού χωρίζεται σε 2 κύριες συλλογές την:

  • Συλλογή των Δασκάλων που περιλαμβάνει βιβλία που αφορούν τη διδασκαλία κυρίως ακαδημαϊκού περιεχομένου, καθώς και ακριβών εκδόσεων συνήθως τρισδιάστατων που χρησιμοποιούνται με την επίβλεψη του δασκάλου. Κάποια από τα βιβλία που αφορούν θεματικές που καλύπτουν τις εξωσχολικές ομάδες και χρησιμοποιούνται από τους εμψυχωτές για αυτό τον σκοπό, καταχωρούνται σε αυτή την  συλλογή.

  • Ανοιχτή Συλλογή που περιλαμβάνει όλα τα βιβλία εκείνα που δανείζονται και χρησιμοποιούνται άμεσα από μαθητές και δασκάλους.

Κάτω από αυτές τις συλλογές τα βιβλία ταξινομούνται ανάλογα με το θέμα που καλύπτουν, και την γλώσσα στην οποία είναι γραμμένα.

 

Δικαίωμα δανεισμού των παραπάνω συλλογών έχουν:

  • οι Δάσκαλοι μπορούν να δανειστούν βιβλία και από τις δύο συλλογές. Τα δικαιώματα δανεισμού των Δασκάλων βρίσκονται εδώ,

  • οι Μαθητές έχουν δικαίωμα δανεισμού στην Ανοιχτή Συλλογή μέχρι 3 βιβλία, ο δανεισμός γίνεται από τον υπεύθυνο της τάξης τους για 14 ημέρες.

  • οι Γονείς ή Κηδεμόνες έχουν δικαίωμα δανεισμού μέχρι 3 βιβλία της συλλογής της Βιβλιοθήκης "Δημήτρης & Αλίκη Περρωτή" για 14 ημέρες, όπως και να χρησιμοποιήσουν τους χώρους μελέτης.

 

Κάθε Δικαίωμα Δανεισμού προϋποθέτει την έκδοση Κάρτας Δανεισμού. Για τους μαθητές μας εκδίδεται από το σχολείο σε συνεργασία με τη βιβλιοθήκη Κάρτα Βιβλιοθήκης Δημοτικού Σχολείου με ετήσια αυτόματη ανανέωση χρήσης.

Δείτε τον κατάλογο της βιβλιοθήκης εδώ.

© 2017 American Farm School