Ρώτησέ μας:
American Farm School on Facebook
Υπηρεσίες   /   Για Μαθητές και Δασκάλους Παιδικού Σταθμού και Νηπιαγωγείου   /   Βιβλιοθήκη Παιδικού Σταθμού & Νηπιαγωγείου
Βιβλιοθήκη Παιδικού Σταθμού & Νηπιαγωγείου

 

Η δημιουργία βιβλιοθήκης κρίθηκε απαραίτητη από την αρχή της λειτουργίας του Παιδικού και του Νηπιαγωγείου προκειμένου να εξυπηρετήσει τους εκπαιδευτικούς στόχους των σχολείων. Σκοπός της είναι να βοηθήσει τους δασκάλους στο διδακτικό τους έργο, μέσα από μια αξιολογημένη και επικαιροποιημένη συλλογή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού. Κυρίως όμως να κάνει τα παιδιά να αγαπήσουν το βιβλίο και να το βάλουν στην ζωή τους πρώτα ως πηγή ευχαρίστησης και μετέπειτα ως ευκαιρία γνώσης.

Η οργάνωση του υλικού αυτού χωρίζεται σε 2 κύριες συλλογές την:

  • Συλλογή των Δασκάλων που περιλαμβάνει βιβλία που αφορούν τη διδασκαλία και είναι κυρίως ακαδημαϊκού περιεχομένου.

  • Ανοιχτή Συλλογή που περιλαμβάνει όλα τα βιβλία εκείνα που δανείζονται και χρησιμοποιούνται άμεσα από μαθητές και δασκάλους.

Κάτω από αυτές τις συλλογές τα βιβλία ταξινομούνται ανάλογα με το θέμα που καλύπτουν, και την γλώσσα στην οποία είναι γραμμένα.

 

Δικαίωμα Δανεισμού των παραπάνω συλλογών έχουν:

  • οι Δάσκαλοι μπορούν να δανειστούν βιβλία και από τις δύο συλλογές. Τα δικαιώματα δανεισμού των Δασκάλων βρίσκονται εδώ,

  • οι Μαθητές έχουν δικαίωμα δανεισμού στην Ανοιχτή Συλλογή μέχρι 3 βιβλία, ο δανεισμός γίνεται από τον υπεύθυνο της τάξης τους κάθε Παρασκευή και για χρήση του Σαββατοκύριακου, και τέλος,

  • οι Γονείς ή Κηδεμόνες έχουν δικαίωμα δανεισμού μέχρι 3 βιβλία της συλλογής της Βιβλιοθήκης "Δημήτρης & Αλίκη Περρωτή" για 14 ημέρες, όπως και να χρησιμοποιήσουν τους χώρους μελέτης.

Κάθε Δικαίωμα Δανεισμού προϋποθέτει την έκδοση Κάρτας Δανεισμού. Οι μαθητές έχουν δικαίωμα δανεισμού αυτόματα με την εγγραφή τους.

Δείτε τον κατάλογο της βιβλιοθήκης εδώ.

© 2017 American Farm School