Ρώτησέ μας:
American Farm School on Facebook

 

Οι τίτλοι που προστίθεται στη Συλλογή της Βιβλιοθήκης έχουν προσκτηθεί κυρίως μέσω αγορών, ενώ δώρα και κληροδοτήματα αποτελούν ένα ευπρόσδεκτο συμπληρωματικό κομμάτι στη διαδικασία ανάπτυξης της συλλογής. Η εφαρμογή της Πολιτικής Ανάπτυξης της Συλλογής της Βιβλιοθήκης καθιστά πιθανό μόνο ένα μέρος των δωρεών που παραλαμβάνεται να αποτελέσει τελικά μέρος της.

Πριν από την αποδοχή μιας δωρεάς είναι απαραίτητο οι βιβλιοθηκονόμοι να γνωρίζουν όσο το δυνατόν περισσότερα για το περιεχόμενο και το μέγεθος της. Στην περίπτωση που το προσφερόμενο υλικό δεν εμφανίζεται να είναι κατάλληλο για την συλλογή, όπως ορίζεται από την πολιτική ανάπτυξης της συλλογής της Βιβλιοθήκης, άλλοι πιθανοί αποδέκτες θα προταθούν στον δωρητή.

Στην περίπτωση που η Βιβλιοθήκη, αποδεχτεί μια δωρεά, τα παρακάτω σημεία θα γίνουν σαφή για τον δωρητή:

•     Υπάρχει η πιθανότητα να μην ενσωματωθεί στη συλλογή όλο το υλικό που έχει δωριθεί.

•     Ο δωρητής θα δίνει γραπτή άδεια στην Βιβλιοθήκη για να δωρίζει τους τίτλους που δεν χρειάζεται σε άλλες βιβλιοθήκες

•     Η δωρεά δε θα βρίσκεται ως ενιαίο σύνολο στα ράφια αλλά θα διανέμεται σε όλη την συλλογή, με βάση τα κριτήρια ταξινόμησης της Βιβλιοθήκης.

•     Ο δωρητής δε θα απαιτήσει από τη Βιβλιοθήκη οποιαδήποτε δημόσια κοινοποίηση προς αναγνώριση της δωρεάς του, όπως π.χ. ανάρτηση επίσημης ονομαστικής πλακέτας σε χώρους της Βιβλιοθήκης.

Κατά την ίδια έννοια, η Βιβλιοθήκη θα:

•     Αναγνωρίσει, γραπτώς, την παραλαβή όλων των κληροδοτημάτων, δημιουργώντας λίστα με το είδος και τον αριθμό των δωρηθέντων.

•     Εκφράσει την ευγνωμοσύνη της με επιστολή που θα υπογράφεται κατά περίπτωση είτε από τον υπεύθυνο Βιβλιοθήκης είτε από τον Πρόεδρο της Σχολής.

•     Παραχωρήσει αντίγραφα της επικοινωνίας / αλληλογραφίας με τους δωρητές στο Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων της Σχολής. 

Πολιτικές της Βιβλιοθήκης μας
© 2017 American Farm School