Ρώτησέ μας:
American Farm School on Facebook
Υπηρεσίες   /   Για το Προσωπικό/Κατοίκους/Αποφοίτους   /   Δικαιώματα Δανεισμού
Δικαιώματα Δανεισμού

Προσωπικό

Το προσωπικό της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής μπορεί να δανείζεται έως 5 βιβλία για 45 ημέρες, με δικαίωμα ανανέωσης του δανεισμού.

Κάτοικοι

Όλοι οι κάτοικοι της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής μπορούν να δανείζονται έως 5 βιβλία για 45 ημέρες, με δικαίωμα ανανέωσης του δανεισμού.

Απόφοιτοι

Όλοι οι απόφοιτοι της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής μπορούν να δανείζονται έως 3 βιβλία για 14 ημέρες, με δικαίωμα ανανέωσης του δανεισμού.

© 2017 American Farm School