Ρώτησέ μας:
American Farm School on Facebook
Υπηρεσίες   /   Για το Εκπαιδευτικό Προσωπικό   /   Αίτηση για Μάθημα με τον/την Βιβλιοθηκονόμο
Αίτηση για Μάθημα με τον/την Βιβλιοθηκονόμο

 

Οδηγίες για τους Εκπαιδευτικούς

  • Τα μαθήματα πραγματοποιούνται με την ταυτόχρονη παρουσία και συμμετοχή του εκπαιδευτικού στην τάξη.

  • Να υπάρχει σύνδεση του συγκεκριμένου μαθήματος με την εργασία που αναθέσατε στους μαθητές.

  • Για τον προγραμματισμό των μαθημάτων τηρείται σειρά προτεραιότητας. Παρακαλούμε, συμπληρώνετε και στέλνετε τις αιτήσεις σας για μάθημα με τον/την βιβλιοθηκονόμο τουλάχιστον μία εβδομάδα νωρίτερα από την ημερομηνία που θα θέλατε να προγραμματιστεί το μάθημα.

Ναι     Όχι    
Παραγωγή θεμάτων και λέξεις-κλειδιά
Εύρεση πηγών
Αξιολόγηση πηγών
Αναφορές
Άλλο
Βιβλιοθήκη
Σχολείο
Δηλώνω πως τα παραπάνω στοιχεία είναι αληθή καθώς και ότι έχω ενημερωθεί για την Πολιτική Απορρήτου που ακολουθεί η Αμερικανική Γεωργική Σχολή, η οποία θα καλείται εφεξής η «Σχολή», σε συμμόρφωση με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Σχολής (PRIVACY NOTICE).
Δίνω επίσης τη συγκατάθεσή μου να λαμβάνω στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχω δηλώσει, ενημερωτικά δελτία (newsletters) σχετικά με εκδηλώσεις και άλλες δράσεις της Σχολής.
© 2017 American Farm School