Ρώτησέ μας:
American Farm School on Facebook
Υπηρεσίες   /   Για Μαθητές και Καθηγητές Λυκείου   /   Βοήθεια για τις Εργασίες σου
Βοήθεια για τις Εργασίες σου

 

Η υπηρεσία αυτή προσφέρεται για τους μαθητές των Δευτεροβάθμιων Προγραμμάτων της ΑΓΣ (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ), και είναι διαθέσιμη Δευτέρα – Πέμπτη από τις 08:00 – 19:00 και Παρασκευή 08:00  15:00.

Η Βιβλιοθήκη παρέχει τη δυνατότητα προσωπικής βοήθειας με τις εργασίες σου, καθώς παρέχει εκπαίδευση και καθοδήγηση στη χρήση εργαλείων αναζήτησης και εντοπισμού έγκυρων και αξιολογημένων πηγών που σχετίζονται πάντα με το θέμα εργασίας που αντιμετωπίζεις. Επίσης, το προσωπικό της Βιβλιοθήκης θα σε καθοδηγήσει και ως προς τη σωστή χρήση των πηγών εντός της εργασίας σου, ώστε να αποφεύγεται ο πλαγιαρισμός.

Για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς το κλείσιμο κάποιου ραντεβού, παρακαλούμε στείλε μας email στη διεύθυνση sbamba@afs.edu.gr

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σου, παρακαλούμε συμπλήρωσε τη Αίτηση για Βοήθεια με τις Εργασίες σου παρακάτω:

Γραφείο Δανεισμού
Τηλεφωνική ερώτηση
Email
Αναφορές
Βάσεις Δεδομένων
Άλλο
Τίποτα από τα παραπάνω
Λίγα λόγια για την Εργασία που σου έχει ανατεθεί
Δηλώνω πως τα παραπάνω στοιχεία είναι αληθή καθώς και ότι έχω ενημερωθεί για την Πολιτική Απορρήτου που ακολουθεί η Αμερικανική Γεωργική Σχολή, η οποία θα καλείται εφεξής η «Σχολή», σε συμμόρφωση με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Σχολής (PRIVACY NOTICE).
Δίνω επίσης τη συγκατάθεσή μου να λαμβάνω στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχω δηλώσει, ενημερωτικά δελτία (newsletters) σχετικά με εκδηλώσεις και άλλες δράσεις της Σχολής.
© 2017 American Farm School