Ρώτησέ μας:
American Farm School on Facebook
Υπηρεσίες   /   Για Σπουδαστές και Εκπαιδευτές του Ι.ΙΕΚ   /   Ζήτα Βοήθεια για τις Εργασίες σου
Ζήτα Βοήθεια για τις Εργασίες σου

 

Η υπηρεσία αυτή προσφέρεται για τους σπουδαστές του Ι.ΙΕΚ της ΑΓΣ και είναι διαθέσιμη Δευτέρα – Πέμπτη από τις 08:00 – 19:00 και Παρασκευή 08:00  15:00.

Πριν παραδώσεις την εργασία σου στους Καθηγητές σου, μπορείς να συμβουλευτείς τον Οδηγό Έρευνας της Βιβλιοθήκης, ή να περάσεις από τη Βιβλιοθήκη, ή να συμπληρώσεις την Αίτηση για Βοήθεια με τις Εργασίες σου παρακάτω:

Γραφείο Δανεισμού
Τηλεφωνική ερώτηση
Email
Αναφορές
Βάσεις Δεδομένων
Άλλο
Τίποτα από τα παραπάνω
Λίγα λόγια για την Εργασία που σου έχει ανατεθεί
Δηλώνω πως τα παραπάνω στοιχεία είναι αληθή καθώς και ότι έχω ενημερωθεί για την Πολιτική Απορρήτου που ακολουθεί η Αμερικανική Γεωργική Σχολή, η οποία θα καλείται εφεξής η «Σχολή», σε συμμόρφωση με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Σχολής (PRIVACY NOTICE).
Δίνω επίσης τη συγκατάθεσή μου να λαμβάνω στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχω δηλώσει, ενημερωτικά δελτία (newsletters) σχετικά με εκδηλώσεις και άλλες δράσεις της Σχολής.
© 2017-23 American Farm School