Ρώτησέ μας:
American Farm School on Facebook
Υπηρεσίες   /   Για Μαθητές και Καθηγητές του Γυμνασίου Χασιώτη   /   Δικαιώματα Δανεισμού για Μαθητές
Δικαιώματα Δανεισμού για Μαθητές

 

Χρησιμοποίησε την Κάρτα Βιβλιοθήκης σου για να δανειστείς υλικό από την Βιβλιοθήκη μας, σύμφωνα με τις παρακάτω πολιτικές δανεισμού:

 

Περίοδοι Δανεισμού

 

Κεντρική Βιβλιοθήκη
‘Δημήτρης και Αλίκη Περρωτή’

  Βιβλία

  Έως 5 για 14 ημέρες

  Περιοδικά

  Έως 5 προηγούμενα τεύχη
  για 7 ημέρες

  CDs / DVDs

  Έως 5 για 7 ημέρες

 

Εκπρόθεσμα Αντικείμενα

  Εκπρόθεσμα

  Τι θεωρεί η Βιβλιοθήκη

  Επιπτώσεις

  > 1 μηνός

  Αγνοούμενο

  Οι μαθητές δεν θα μπορούν να 
  δανειστούν άλλα αντικείμενα της 
  Βιβλιοθήκης, έως ότου
  επιστρέψουν το αγνοούμενο
  αντικείμενο

  Έχει ζητηθεί από
  άλλους

  Ειδοποίηση των μαθητών για
  επιστροφή του αντικειμένου
  με προθεσμία 1 εβδομάδας

  Οι μαθητές δεν θα μπορούν να 
  δανειστούν άλλα αντικείμενα της 
  Βιβλιοθήκης, έως ότου
  επιστρέψουν το 
αγνοούμενο
  αντικείμενο

  Δεν επεστράφη
  ποτέ

  Χαμένο

  Αναφορά του περιστατικού στη
  Διεύθυνση του Γυμνασίου και
  επιβάρυνση των μαθητών με το
  κόστος αντικατάστασης του
  αντικειμένου 

  Επεστράφη με
  αλλοιώσεις/φθορές

  Κατεστραμμένο

  Οι μαθητές θα επιβαρύνονται με το
  κόστος αντικατάστασης του
  αντικειμένου


© 2017-23 American Farm School