Ρώτησέ μας:
American Farm School on Facebook
Σχετικά με τη Βιβλιοθήκη   /   Αποστολή και Όραμα   /   Η Αποστολή και το Όραμά μας
Η Αποστολή και το Όραμά μας

 

Αποστολή


Η βιβλιοθήκη μας έχει ως στόχο να παρουσιάσει ένα νέο και σύγχρονο μοντέλο παροχής υπηρεσιών: ένα εμπνευσμένο περιβάλλον μάθησης που παρακινεί τη συλλογική και ατομική ακαδημαϊκή επίδοση, ενισχύει τη διδασκαλία, τη μάθηση και την έρευνα για όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα τους μαθητές, καθηγητές και το προσωπικό της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής.


 

Όραμα


Το προσωπικό της Βιβλιοθήκης "Δημήτρης & Αλίκη Περρωτή" θα ενδυναμώσει την κοινότητα των χρηστών της με την  παροχή των βάσεων για την αποτελεσματική επιδίωξη της δια βίου μάθησης, την αξιολόγηση και την κατάλληλη χρήση των πληροφοριών και τον ενθουσιασμό για την ανάγνωση.

© 2017 American Farm School