Ρώτησέ μας:
American Farm School on Facebook
Βοήθεια   /   Εργαστήριο Γραπτού Λόγου & Εργασιών   /   Αποστολή & Όραμα
Αποστολή & Όραμα

 

Αποστολή

Το Εργαστήριο Γραπτού Λόγου και Εργασιών, το οποίο στεγάζεται εντός της Βιβλιοθήκης ‘Δημήτρης & Αλίκη Περρωτή’, ιδρύθηκε το 2016 με την υποστήριξη του δημοφιλούς Αμερικανού συγγραφέα Gregory Maguire. Στόχος του Εργαστηρίου αυτού είναι να ενισχύσει τις δεξιότητες γραπτού λόγου των μαθητών (στην Αγγλική γλώσσα), βοηθώντας τους με τις γραπτές τους εργασίες μέσω:

  • Παροχής αντικειμενικής διδασκαλίας σε μαθητές που τους έχουν ανατεθεί ερευνητικές εργασίες στην Αγγλική γλώσσα, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το επίπεδο δεξιότητας στο γραπτό λόγο, και σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας συγγραφής - από την αρχική ιδέα μέχρι την τελική αναθεώρηση,
  • Ατομικής ή ομαδικής συμβουλευτικής (με ραντεβού) και με τήρηση σειράς προτεραιότητας,
  • Διεξαγωγής ειδικών εργαστηρίων,
  • Πρόσβασης σε ηλεκτρονικό ή έντυπο υποστηρικτικό υλικό για τη βελτίωση της εκφοράς του γραπτού λόγου, και μέσω
  • Συμμετοχής της μαθητικής κοινότητας σε εξωσχολικές λέσχες που αφορούν την τέχνη της γραφής.

Όραμα

Η βελτίωση της αυτο-έκφρασης μάς βοηθά και σε άλλους τομείς της προσωπικής εξέλιξης. Επομένως, ως υποστηρικτές της δια βίου μάθησης, προωθούμε την ανάπτυξη των δεξιοτήτων αυτο-έκφρασης με την εξάσκηση του γραπτού λόγου, χρησιμοποιώντας κάθε μέσο που έχουμε στη διάθεσή μας.

© 2017 American Farm School