Ρώτησέ μας:
American Farm School on Facebook
Υπηρεσίες   /   Για το Προσωπικό/Κατοίκους/Αποφοίτους   /   Δικαιώματα Δανεισμού
Δικαιώματα Δανεισμού

Προσωπικό

Χρησιμοποιείστε την Κάρτα Βιβλιοθήκης σας για να δανειστείτε υλικό από την Βιβλιοθήκη μας, σύμφωνα με τις παρακάτω πολιτικές δανεισμού:

 

Περίοδοι Δανεισμού

 

Κεντρική Βιβλιοθήκη
‘Δημήτρης και Αλίκη Περρωτή’

  Βιβλία

  Έως 5 για 14 ημέρες

  Περιοδικά

  Έως 5 προηγούμενα τεύχη
  για 14 ημέρες

  CD-Roms

  Έως 5 για 7 ημέρες

 

Εκπρόθεσμα Αντικείμενα

  Εκπρόθεσμα

  Τι θεωρεί η Βιβλιοθήκη

  Επιπτώσεις

  > 1 μηνός

  Αγνοούμενο

  Οι χρήστες δεν θα μπορούν να 
  δανειστούν άλλα αντικείμενα της 
  Βιβλιοθήκης, έως ότου
  επιστρέψουν το αγνοούμενο
  αντικείμενο

  Έχει ζητηθεί από
  άλλους

  Ειδοποίηση των χρηστών για
  επιστροφή του αντικειμένου
  με προθεσμία 1 εβδομάδας

  Οι χρήστες δεν θα μπορούν να 
  δανειστούν άλλα αντικείμενα της 
  Βιβλιοθήκης, έως ότου
  επιστρέψουν το 
αγνοούμενο
  αντικείμενο

  Δεν επεστράφη
  ποτέ

  Χαμένο

  Οι χρήστες θα επιβαρύνονται με
  το κόστος αντικατάστασης
  του αντικειμένου 

  Επεστράφη με
  αλλοιώσεις/φθορές

  Κατεστραμμένο

  Οι χρήστες θα επιβαρύνονται
  με το κόστος αντικατάστασης του
  αντικειμένου


Κάτοικοι

Χρησιμοποιείστε την Κάρτα Βιβλιοθήκης σας για να δανειστείτε υλικό από την Βιβλιοθήκη μας, σύμφωνα με τις παρακάτω πολιτικές δανεισμού:

 

Περίοδοι Δανεισμού

 

Κεντρική Βιβλιοθήκη
‘Δημήτρης και Αλίκη Περρωτή’

  Βιβλία

  Έως 5 για 14 ημέρες

  Περιοδικά

  Έως 5 προηγούμενα τεύχη
  για 14 ημέρες

 

Εκπρόθεσμα Αντικείμενα

  Εκπρόθεσμα

  Τι θεωρεί η Βιβλιοθήκη

  Επιπτώσεις

  > 1 μηνός

  Αγνοούμενο

  Οι χρήστες δεν θα μπορούν να 
  δανειστούν άλλα αντικείμενα της 
  Βιβλιοθήκης, έως ότου
  επιστρέψουν το αγνοούμενο
  αντικείμενο

  Έχει ζητηθεί από
  άλλους

  Ειδοποίηση των χρηστών για
  επιστροφή του αντικειμένου
  με προθεσμία 1 εβδομάδας

  Οι χρήστες δεν θα μπορούν να 
  δανειστούν άλλα αντικείμενα της 
  Βιβλιοθήκης, έως ότου
  επιστρέψουν το 
αγνοούμενο
  αντικείμενο

  Δεν επεστράφη
  ποτέ

  Χαμένο

  Οι χρήστες θα επιβαρύνονται με
  το κόστος αντικατάστασης
  του αντικειμένου 

  Επεστράφη με
  αλλοιώσεις/φθορές

  Κατεστραμμένο

  Οι χρήστες θα επιβαρύνονται
  με το κόστος αντικατάστασης του
  αντικειμένου


Απόφοιτοι

Χρησιμοποιείστε την Κάρτα Βιβλιοθήκης σας για να δανειστείτε υλικό από την Βιβλιοθήκη μας, σύμφωνα με τις παρακάτω πολιτικές δανεισμού:

 

Περίοδοι Δανεισμού

 

Κεντρική Βιβλιοθήκη
‘Δημήτρης και Αλίκη Περρωτή’

  Βιβλία

  Έως 5 για 14 ημέρες

  Περιοδικά

  Έως 5 προηγούμενα τεύχη
  για 14 ημέρες


© 2017-23 American Farm School