Ρώτησέ μας:
American Farm School on Facebook
Υπηρεσίες   /   Για Σπουδαστές και Εκπαιδευτές του Ι.ΙΕΚ   /   Δικαιώματα Δανεισμού για Σπουδαστές
Δικαιώματα Δανεισμού για Σπουδαστές
 
 

Χρησιμοποίησε την Κάρτα Βιβλιοθήκης σου για να δανειστείς υλικό από την Κεντρική Βιβλιοθήκη και το Hub, σύμφωνα με τις παρακάτω πολιτικές δανεισμού:

 

Περίοδοι Δανεισμού

 

 Κεντρική Βιβλιοθήκη ‘Δημήτρης και Αλίκη Περρωτή’

 ‘George and Charlotte Draper’
Information & Media Hub

  Μη-κρατημένα
  Βιβλία

  Έως 5 για 14 ημέρες

  Έως 5 για 14 ημέρες

  Κρατημένα Βιβλία

  Μ/Δ*

  Έως 5 για 24 ώρες

  Περιοδικά

  Έως 5 προηγούμενα τεύχη
  για 7 ημέρες

  Έως 5 προηγούμενα τεύχη
  για 7 ημέρες

  CDs / DVDs

  Έως 5 για 7 ημέρες

  Έως 5 για 14 ημέρες

(*Μη Διαθέσιμο)

 

Εκπρόθεσμα Αντικείμενα

  Εκπρόθεσμα

  Τι θεωρεί η Βιβλιοθήκη

  Επιπτώσεις

  > 1 μηνός

  Αγνοούμενο

  Οι σπουδαστές δεν θα μπορούν να 
  δανειστούν άλλα αντικείμενα της 
  Βιβλιοθήκης, έως ότου
  επιστρέψουν το αγνοούμενο
  αντικείμενο

  Έχει ζητηθεί από
  άλλους

  Ειδοποίηση των μαθητών για
  επιστροφή του αντικειμένου
  με προθεσμία 1 εβδομάδας

  Οι σπουδαστές δεν θα μπορούν να 
  δανειστούν άλλα αντικείμενα της 
  Βιβλιοθήκης, έως ότου
  επιστρέψουν το 
αγνοούμενο
  αντικείμενο

  Δεν επεστράφη
  ποτέ

  Χαμένο

  Αναφορά του περιστατικού στη
  Διεύθυνση του Ι.ΙΕΚ και
  επιβάρυνση των σπουδαστών με
  το κόστος αντικατάστασης
  του αντικειμένου 

  Επεστράφη με
  αλλοιώσεις/φθορές

  Κατεστραμμένο

  Οι σπουδαστές θα επιβαρύνονται
  με το κόστος αντικατάστασης του
  αντικειμένου

© 2017-23 American Farm School