Ρώτησέ μας:
American Farm School on Facebook
Υπηρεσίες   /   Για Μαθητές και Δασκάλους των Πρωτοβάθμιων Προγραμμάτων   /   Βιβλιοθήκη Δημοτικού Σχολείου
Βιβλιοθήκη Δημοτικού Σχολείου


Η Βιβλιοθήκη του Δημοτικού Σχολείου εξυπηρετεί τους εκπαιδευτικούς στόχους του Δημοτικού δια μέσου μιας αξιολογημένης και επικαιροποιημένης συλλογής έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού. Σκοπός της είναι να βοηθήσει τους δασκάλους στο διδακτικό τους  έργο, αλλά και να συνεχίσει και  να εξελίξει την αγάπη των παιδιών για το βιβλίο ως πηγή χαράς και γνώσης όπως αυτή ξεκίνησε στον Παιδικό Σταθμό και το Νηπιαγωγείο.

Σε αυτή την σχολική βαθμίδα γίνεται προσπάθεια να εκπαιδευτεί ο μαθητής ώστε από απλός επισκέπτης να εξελιχθεί σε ενεργό μέλος που θα χρησιμοποιεί αυτόνομα τους χώρους της βιβλιοθήκης. Σταδιακά, θα κατακτήσει την ικανότητα έρευνας και εντοπισμού της πληροφορίας, τόσο στην έντυπη όσο και στην ηλεκτρονική της μορφή, με τελικό στόχο την κριτική αξιολόγηση και χρήση της.

 

Η οργάνωση του υλικού χωρίζεται σε 2 κύριες συλλογές την:

  • Συλλογή Δασκάλων: περιλαμβάνει βιβλία που αφορούν τη διδασκαλία κυρίως ακαδημαϊκού περιεχομένου, καθώς και ακριβών εκδόσεων συνήθως τρισδιάστατων που χρησιμοποιούνται με την επίβλεψη του δασκάλου. Κάποια από τα βιβλία που αφορούν θεματικές που καλύπτουν τις εξωσχολικές ομάδες και χρησιμοποιούνται από τους εμψυχωτές για αυτό τον σκοπό, καταχωρούνται σε αυτή την  συλλογή.

  • Ανοιχτή Συλλογή: περιλαμβάνει όλα τα βιβλία που δανείζονται και χρησιμοποιούνται άμεσα από μαθητές και δασκάλους.

Κάτω από αυτές τις συλλογές τα βιβλία ταξινομούνται ανάλογα με το θέμα που καλύπτουν, και την γλώσσα στην οποία είναι γραμμένα.

 

Δικαιώματα Δανεισμού

  • οι Δάσκαλοι μπορούν να δανειστούν βιβλία και από τις δύο συλλογές, αλλά και από τη συλλογή της Κεντρικής Βιβλιοθήκης "Δημήτρης και Αλίκη Περρωτή",

  • οι Μαθητές μπορούν να δανειστούν μέχρι 3 βιβλία από την Ανοιχτή Συλλογή. Ο δανεισμός γίνεται από τον υπεύθυνο Δάσκαλο της τάξης τους,

  • οι Γονείς ή Κηδεμόνες μπορούν να δανειστούν μέχρι 3 βιβλία από τη συλλογή της Κεντρικής Βιβλιοθήκης "Δημήτρης & Αλίκη Περρωτή" για 14 ημέρες, όπως και να χρησιμοποιήσουν τους χώρους μελέτης.

 

Εκπρόθεσμα Αντικείμενα

  Εκπρόθεσμα

  Τι θεωρεί η Βιβλιοθήκη

  Επιπτώσεις

  > 1 μηνός

  Αγνοούμενο

  Οι μαθητές δεν θα μπορούν να 
  δανειστούν άλλα αντικείμενα της 
  Βιβλιοθήκης, έως ότου
  επιστρέψουν το αγνοούμενο
  αντικείμενο

  Έχει ζητηθεί από
  άλλους

  Ειδοποίηση των μαθητών για
  επιστροφή του αντικειμένου
  με προθεσμία 1 εβδομάδας

  Οι μαθητές δεν θα μπορούν να 
  δανειστούν άλλα αντικείμενα της 
  Βιβλιοθήκης, έως ότου
  επιστρέψουν το 
αγνοούμενο
  αντικείμενο

  Δεν επεστράφη
  ποτέ

  Χαμένο

  Αναφορά του περιστατικού στη
  Διεύθυνση του Δημοτικού και
  επιβάρυνση των μαθητών με το
  κόστος αντικατάστασης του
  αντικειμένου 

  Επεστράφη με
  αλλοιώσεις/φθορές

  Κατεστραμμένο

  Οι μαθητές θα επιβαρύνονται με το
  κόστος αντικατάστασης του
  αντικειμένου


Κάθε Δικαίωμα Δανεισμού προϋποθέτει την έκδοση Κάρτας Δανεισμού (παρακαλούμε επικοινωνήστε με το 2310 492880 ή στο library@afs.edu.gr για περισσότερες πληροφορίες). Για τους μαθητές μας εκδίδεται από το σχολείο σε συνεργασία με τη βιβλιοθήκη Κάρτα Βιβλιοθήκης Δημοτικού Σχολείου με ετήσια αυτόματη ανανέωση χρήσης.

 

Περιηγηθείτε στον Ηλεκτρονικό μας Κατάλογο.

© 2017-23 American Farm School