Ρώτησέ μας:
American Farm School on Facebook
Έρευνα   /   Ιστορικό Αρχείο   /   Ανακάλυψε την ιστορία της ΑΓΣ
Ανακάλυψε την ιστορία της ΑΓΣ

 

Ανακάλυψε την ψηφιακή μας συλλογή και γνωρίστε την ιστορία της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής

Τα Αρχεία και η Ιστορική Συλλογή της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής περιήλθαν υπό την εποπτεία της Βιβλιοθήκης ‘Δημήτρης & Αλίκη Περρωτή’ το 2001. Τα Αρχεία της ΑΓΣ περιλαμβάνουν πολύτιμα έγγραφα που αφορούν στην ίδρυση της Σχολής και την ιστορία της και περιλαμβάνουν υλικό όπως επιστολές, αναφορές, διάφορα διοικητικά έγγραφα, φωτογραφικό υλικό και διάφορα αντικείμενα. Στο παρελθόν είχαν γίνει πολύ σημαντικές προσπάθειές οργάνωσής τους προκειμένου ο πλούτος των αρχείων να είναι διαθέσιμος στην ακαδημαϊκή κοινότητα, σε ερευνητές, αποφοίτους και στο προσωπικό της Σχολής. Οι προσπάθειες αυτές είχαν καταβληθεί από τις Brenda Marder, Niki Meyer, Randy Warner και Charlotte Draper. Το 2007 η Nancy Birk, ομότιμη καθηγήτρια Βιβλιοθηκονομίας και Αρχειονομίας στο Πανεπιστήμιο του Kent στις ΗΠΑ προσέφερε εθελοντική εργασία για τη διαχείριση των Αρχείων της ΑΓΣ που περιελάμβανε τα ακόλουθα στάδια:

  • Αξιολόγηση και επιλογή από το υπάρχον μη-οργανωμένο αρχειακό υλικό,
  • Αρχειοθέτηση υλικού σε ομάδες μέσα σε ειδικά κουτιά και φακέλους, ελεύθερα οξέως,
  • Διατήρηση εγγράφων, φωτογραφιών και άλλου υλικού (διαδικασία η οποία περιλαμβάνει εργασίες συντήρησης και διατήρησης του υλικού, για παράδειγμα καπλάντισμα / ή προστασία εγγράφων με την τοποθέτησή τους σε φύλλα από πολυεστέρα και ψηφιοποίηση με σαρωτή),
  • Κωδικοποίηση κάθε αρχειακού υλικού σε διαδικτυακή μορφή, και
  • Δημιουργία καταλόγου αρχειακού υλικού σε μορφή html.

Το 2007 η ΑΓΣ προσκλήθηκε να συμμετάσχει στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Βιβλιοθήκης (EUROPEANA) που στην Ελλάδα εκπροσωπείται από μια ομάδα Βιβλιοθηκονόμων της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Βέροιας. Η εισαγωγή μέρους των συλλογών του Αρχείου της ΑΓΣ στην EUROPEANΑ έδωσε κίνητρο και επικέντρωσε τις δραστηριότητες οργάνωσης μέρους των συλλογών της στην μετατροπή τους σε ψηφιακή μορφή.

Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό το εγχείρημα και παράλληλα με τις εργασίες διαχείρισης και οργάνωσης του υπάρχοντος αρχείου, πραγματοποιήθηκε παράλληλη επιλογή για διατήρηση και ψηφιοποίηση 1.000 περίπου φωτογραφιών από 3 μεγάλες συλλογές για το πρόγραμμα της EUROPEANA. Αυτές οι συλλογές είναι Διάφορες φωτογραφίες της ΑΓΣ (American Farm School Miscellaneous), Συλλογή Καρτ Ποστάλ (Carte Postale Collection), καθώς και έγγραφα και αντικείμενα που ψηφιοποιήθηκαν από τη συλλογή Σχολή Θηλέων (Quaker Girls' School).

Η ψηφιακή πλατφόρμα που επιλέχθηκε για τις χώρες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα της EUROPEANA ήταν το DSpace. Η παραμετροποίηση και η εγκατάσταση της πλατφόρμας αυτής έγινε από εξωτερικούς συνεργάτες, ωστόσο τον Ιούλιο του 2009 έγινε εκπαίδευση του προσωπικού της Βιβλιοθήκης μας στη διαχείριση του ψηφιακού υλικού και την προσθήκη μεταδεδομένων των ψηφιακών αντικειμένων χρησιμοποιώντας το σχήμα περιγραφής μεταδεδομένων Dublin Core.

© 2017-21 American Farm School