Ρώτησέ μας:
American Farm School on Facebook
Έρευνα   /   Θεματικές Ιστοσελίδες Βιβλιογραφίας   /   Περιηγήσου στις Θεματικές Ιστοσελίδες Βιβλιογραφίας της Βιβλιοθήκης
Περιηγήσου στις Θεματικές Ιστοσελίδες Βιβλιογραφίας της Βιβλιοθήκης

 

Η Βιβλιοθήκη μας έχει δημιουργήσει θεματικές ιστοσελίδες βιβλιογραφίας για όλα τα μαθήματα του Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου, των Αγροδιατροφικών ειδικοτήτων του Ι.ΙΕΚ της ΑΓΣ, και των σεμιναρίων της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Οι θεματικοί αυτοί οδηγοί περιλαμβάνουν έντυπα βιβλία και περιοδικά, ηλεκτρονικά βιβλία και επιστημονικά άρθρα από τις βάσεις δεδομένων μας, αξιολογημένα άρθρα και ιστοσελίδες ενδιαφέροντος από το διαδίκτυο, και στις περιπτώσεις των μαθημάτων των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, πληροφορίες και πηγές ειδικά για τους καθηγητές των αντίστοιχων μαθημάτων:

 

Γενικό Λύκειο

ΕΠΑΛ

Αγροδιατροφικές Ειδικότητες Ι.ΙΕΚ ΑΓΣ

Εκπαίδευση Ενηλίκων

------------------------------------------------------------------------------------------------

Ηλεκτρονικοί Οδηγοί του Εργαστηρίου Γραπτού Λόγου & Εργασιών (στην Αγγλική γλώσσα)

 

Plagiarism and Citations

Cover Letters and Resumes

Lab Reports

The Essay

Flow

Writing Resources

© 2017-21 American Farm School